Mens jeg har været syg har jeg påbegyndt et nyt hæklearbejde: En vest, der er inspireret af denne

http://lulsblog.blogspot.no/search/label/Crochet