For et par år siden ønskede min datter sig nogle indkøbsnet. Jeg syede dengang 2 net til hende. De er desværre gået til og derfor har hun længe ytret ønske om nogle nye indkøbsnet. Nu skulle det være. Da jeg syer et par indkøbsnet hver år, så har jeg lige skrevet mål og fremgangsmåde ned til mit eget brug. Det nedenstående er ikke en egentlig vejledning.
Jeg fandt nogle stoffer frem fra lageret og gik igang.

Jeg skar følgende stof:
2 stk. 21 x 19 inch af yderstof (med mønster)
2 stk. 21 x 19 inch af fórstof (ensfarvet lys)
2 stk. 21 x 9½ inch af ‘bund’-stof (sort)
2 stk. 2½ x 40 inch til ydersiden af hank (sort)
2 stk. 3 x 40 inch til bagsiden af hank (petrol)

1. Klargør hankene: Pres stofferne til hank og fold begge sider ind til midten – som skråbånd er foldet.
Sy forside og bagside af hankene sammen, så retsiden er ud på begge stykker.

2. Placer hanken på mønsterstoffet. 6½ inch fra siden og 6½ inch fra bunden. Sæt en nål 2 inch fra øverste kant for at afmærke stedet.


3. Pres et ombuk på ca. 1 cm på bundstoffet.
Læg bundstoffet til nederste kant og med den ombukkede kant foroven. Sy fast med en stikning, så det nederste af hankene skjules.

4. Sy evt. personligt mærke eller andet pynt på.
5. Læg mønsterstoffet ret mod ret og sy sider og bund sammen med ca. 1 cm sømmerum.

6. Læg fórstofferne ret mod ret og sy sider og bund sammen med ca. 1 cm. sømmerum.

7. Pres side- og bund sømmene åbne.

8. Fold til hjørne og tjek en ekstra gang at alle lag ligger rigtigt uden at folde. Sy 3½ inch inde fra hjørnet. Klip herefter hjørnet af med ca. 1 cm. sømmerum.

9. Sy hjørner i fórstoffet på samme måde.

10. Vend retsiden ud på fóret.

11. Placer fóret inden i mønsterdelen, så retsiderne vender mod hinanden på begge stykker. Bøj hankene ned mellem de to lag, så der ikke syes på dem!

12. Sæt nåle i og sy sammen – lad en åbning på 8-10 cm. stå åben til at vende retsiden ud.

13. Vend retsiden ud gennem åbningen.

14. Sæt nåle i, vend hankene op og lav en stikning hele vejen rundt – også på hankene.

Så er indkøbsnettet klar til brug.