Block nr. 21, Contrary Wife.

Der er kommet lidt farver på efter at jeg har sorteret i mine stoffer.