Idag blev jeg spurgt om, hvad man egentlig gør, hvis man påkører et dyr. En søgning på internettet viste, at man bør ringe til FALCK på tlf. 70 10 20 30.

Det er ikke umiddelbart noget, som Falck selv skilter så meget med – heller ikke på deres hjemmeside, men der er nogle specielle trænede hunde, som så bla. kan hjælpe med at opspore dyret, såfremt det er såret og flygtet fra påkørselsstedet. Sådanne hunde kaldes Schweiss-hunde og på Karsten B. Pedersens hjemmeside, kan man bla. læse om, hvad man bør gøre, såfremt man er så uheldig at påkøre et dyr.

Her står bla.

“Stands ulykken

du skal altid først forindre, at ulykken udvikler sig:

Fjern bilen fra vejen

Træk et dødt dyr ud i rabatten

Hvis der ikke er fri passage på vejen, så sørg for en vagt og opsæt advarselstrekant

Gå aldrig tilbage til et dyr, der ikke er dødt.

Tilkald hjælp

1. Find ud af, hvor du er: vejnavn, vejnummer, kilometersten eller anden præcis angivelse. Brug gerne kilometerangivelsen på nærmeste hvide vejkantspæl.

2. Ring til Falck på telefon 70 10 20 30.

3. Marker stedet, hvor ulykken er sket (med en klud eller lignende).”

Det er værd at bemærke, at udover, at det er uansvarligt ikke at gøre noget for et påkørt dyr, så er det faktisk også ulovligt at køre fra et påkørt dyr uden at sørge for at det bliver fundet. Såfremt du engang selv kommer i den situation, så bare se at få ringet til Falck. Det er ganske gratis for billister.